Architektura a odpowiedzialność społeczna – jak to się wiąże?

PrzechwytywanieWszyscy odnoszą korzyści, gdy architekci pracują jako wolontariusze w lokalnych organizacjach non-profit. Czy architekci i firmy architektoniczne ponoszą odpowiedzialność społeczną poza swoją praktyką? Wszyscy słyszeliśmy o społecznych konsekwencjach architektury i o architektach, którzy są odpowiedzialni za społeczność, kiedy tworzą dzieło architektury. Ale czy ponosi się odpowiedzialność społeczną, która wykracza poza naszą praktykę, gdy chodzi o zmiany lokatorskie i inne, tym podobne działania?

Co w naszych czasach oznacza społeczna odpowiedzialność w architekturze?

Z pewnością oznacza to zrównoważony projekt, bez względu na to, jak go zdefiniujesz. Definicja odpowiedzialności społecznej i sposób wdrażania zrównoważonego projektowania są przedmiotem gorących dyskusji, ale większość z nas zgodziłaby się, że dwa cele zrównoważonego projektowania to eliminacja lub minimalizacja negatywnego wpływu środowiska zbudowanego na środowisko oraz połączenie ludzi ze środowiskiem naturalnym.

Odpowiedzialność społeczna w praktyce

Społeczna odpowiedzialność architektów polega po części na przekonaniu, że architektura może tworzyć lepsze miejsca, że ​​architektura może wpływać na społeczeństwo, a nawet może odegrać rolę w ucywilizowaniu miejsca poprzez uczynienie społeczności bardziej przyjazną do życia. Architektura jako katalizator społeczny nie jest tak skuteczna, jak np. Stymulowanie zdrowej gospodarki poprzez bezpośrednie finansowanie budownictwa publicznego, znajdowanie lekarstwa na AIDS, kończenie bezdomności czy polepszanie edukacji. Na pewno nie jest to tak istotna, jak rolnicy zbierający żywność czy nauczyciele kształcący uczniów, wspaniały budynek szkolny sam w sobie nie uczy, chociaż może zapewnić lepsze środowisko do nauki. Wszystkie te stanowiska można polemizować, ale rzeczywistość jest taka, że ​​trudno jest uzasadnić wpływ architektury na nasze życie lub na naturę społeczności.

Architekci chcą wierzyć, że architektura wpływa na jakość życia. Niezależnie od tego, czy w to wierzysz, czy nie, jedno jest prawdą: jako członkowie społeczeństwa możemy wpływać na jakość życia w naszych społecznościach poprzez zaangażowanie wykraczające poza naszą praktykę. Jako obywatele naszego społeczeństwa możemy wpływać na warunki społeczne, możemy nawet być przyczyną pozytywnych zmian społecznych. Bardzo niewielu z architektów zdecydowałoby się zrezygnować z całego swojego osobistego majątku, aby pomóc biednym lub poświęcić całe życie jakiejś sprawie, ale wielu z nas chce wnieść wkład w naszą tkankę społeczną.

Wielu architektów byłoby skłonnych poświęcić część swojego czasu lub środków finansowych, aby pomóc pokrzywdzonym przez los lub przynieść korzyści społeczeństwu.

Architekci czy nie, większość osób może pełnić rolę, która ma wpływ społeczny. Jakiekolwiek zaangażowanie w jakąś ważną sprawę wybierzesz, będzie miało wpływ na życie innych ludzi. Możesz zdecydować się na wkład tam, gdzie masz bezpośredni i emocjonalny związek, na przykład wolontariat oddolny w schronisku, aby nakarmić bezdomnych. Możesz też zdecydować się na pośredni wkład w postaci wolontariatu do pracy w komitecie, który opracuje zasady, które pomogą usprawnić proces finansowania schroniska dla bezdomnych. Chociaż te przykłady wywołują odmienne poczucie zadowolenia z siebie i różne krótko- i długoterminowe wyniki, oba są ważne i cenne.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *