ABC pomieszczeń sanitarnych w zakładach pracy

6141_Office_Sanitaer

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest częścią działalności, która powinna być bezsprzecznie przestrzegana w każdym przedsiębiorstwie. Chociaż popularne BHP obejmuje każdy aspekt prowadzenia i działalności firmy, to my skupimy się na pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych, które powinny być utrzymywane w szczególnej czystości.

Pomieszczenia higieniczno- sanitarne, a przepisy

Obecność pomieszczeń higieniczno- sanitarnych w przedsiębiorstwie określa prawo, a dokładnie z zawartej w Kodeksie pracy artykułu 233 z ustawy z 1974 roku, natomiast szczegółowe informacje dotyczące samych pomieszczeń można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z wyżej wspomnianym rozporządzeniem w skład pomieszczeń higieniczno- sanitarnych wlicza się min. szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustępy, jadalnie z wyjątkiem stołówek, pomieszczenia do wypoczynku, prania, odkażania i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Zgodnie z przepisami pracodawca jest zobowiązany do wyposażenia zakładu pracy w pomieszczenia higieniczno- sanitarne dostosowane do ilości zatrudnianych pracowników, rodzaju wykonywanej pracy oraz warunków jej wykonywania.

Jakie wymagania dla omawianych pomieszczeń?

nanolazienki.plSame wymagania dotyczące wyglądu i stanu pomieszczeń określa załącznik nr 3 do wyżej wspomnianego rozporządzenia. Z przepisów wynika min., że wspomniane pomieszczenia powinny znajdować się w tym samym budynku, w którym znajduje się miejsce pracy lub zostać połączone specjalnym, ogrzewanym przejściem, przy czym same pomieszczenia higieniczno- sanitarne również powinny być ogrzewane.

Warto również pamiętać o pracownikach mających w pracy styczność z substancjami trującymi, żrącymi i niebezpiecznymi. Lokalizacja wspomnianych pomieszczeń powinna uniemożliwić pracownikom bezpośrednią styczność z wyżej wymienionymi pomieszczeniami. Same pomieszczenia powinny być oświetlone, ogrzewane i wentylowane zgodnie z przepisami praw budowlanego. Ustanawiając pomieszczenia higieniczno- sanitarne należy zapewnić pracownikom możliwość utrzymania pomieszczeń w należytym porządku i czystości, dlatego tak ważne jest odpowiednie wyposażenie wspomnianych pomieszczeń, które ułatwi późniejsze utrzymanie ich w czystości.

Wszystkie pomieszczenia powinny mieć osobne strefy, wydzielone dla kobiet i mężczyzn- wyjątek od tej reguły stanowią przedsiębiorstwa zatrudniające nie więcej niż 10 osób na jednej zmianie. W miejscu, w którym nie jest wykonywana żadna brudząca praca, aneks sanitarny z umywalkami, prysznicami przechowalnia odzieży i miejsce do spożywania posiłków mogą znajdować się w jednym miejscu. Ważne, aby pamiętać, że nieco inne przepisy obowiązują pracowników zatrudniających pracowników niepełnosprawnych, dla których warunki pracy powinny zostać dopasowane do ich aktualnego stanu zdrowia.

Wszelkie wątpliwości dotyczące rozmieszczenia i wyposażenia pomieszczeń pracowniczych, w tym pomieszczeń higieniczno- sanitarnych można znaleźć we wspomnianych rozporządzeniach, co ułatwi przedsiębiorcom wyposażenie zakładu pracy.

Artykuł opracowano wspólnie ze sklepem lazienkazpomyslem.com – warto sprawdzić jak wygląda kabina prysznicowa – Novosan idealnie nadająca się na wyposażenie łazienki w każdej renomowanej firmie.

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *