50+ na rynku pracy. Bariery i korzyści z zatrudniania osób dojrzałych i starszych

01

PRZEDRUK PRASOWY Osoby po pięćdziesiątce to na rynku pracy grupa szczególna. Dla niej organizuje się w ostatnich latach dużo programów aktywizujących, poświęca rozwiązania legislacyjne, mające zaowocować zwiększeniem zatrudnienia w tej grupie wiekowej. Jak najdłuższe utrzymanie produktywności osób dojrzałych staje się…