Przeglądasz miesiąc: Luty 2017

Wspólny samochód a komornik

can-debt-collectors-repossess-my-car

Sytuacja, w której komornik musi na postawie odpowiednich ustaleń zająć majątek a dłużnik posiada samochód nie na wyłączność, ale wspólnie z inną osobą np. małżonkiem należy odnieść się do treści przepisu art. 846 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.), gdyż…

Otwierasz firmę budowlaną – jak bardzo i czym ryzykujesz?

building-a-house

Otwarcie jakiejkolwiek firmy wiąże się z ryzykiem – najczęściej finansowym. Decydując się na otwarcie własnego biznesu, ponosimy ryzyko nie tylko własnych działań. Wszelkiego rodzaju współpracownicy, podwykonawcy, istniejące, oraz zmieniające się przepisy, oraz ceny wywołują ryzyko, które w konsekwencji może doprowadzić…

Ergonomia a praca na produkcji

production-fond-1

Praca na produkcji wymaga od danego pracownika wielu poświęceń. Jeśli dany pracownik jest zatrudniony na taśmie – może praca ta nie jest szczególnie skomplikowana – musi posiadać zdolność skupienia uwagi na jakimś punkcie przez dłuższy okres, niż gdyby np. patrzył…